Widgets Magazine

                   1 Ιουλίου 2020
Σελήνη στο Σκορπιό

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο Ερμή Ουρανού που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Ταύρου, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 51 λεπτά. Ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για εφευρετικότητα, ευφυΐα, αστρολογία, μαθηματικά, τολμηρή οδήγηση, κάθε τι εναλλακτικό και διαφορετικό, πρωτοποριακό.
Αφορά άμεσα
και εκδηλώνεται ως καλή ευκαιρία κυρίως για τους γεννημένους πολύ κοντά στις 1/7 και 29/4.

Ολοκληρώνεται η σύνοδος Ερμή Ήλιου που γίνεται στο ζώδιο του Καρκίνου, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 44 λεπτά. Ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Συνείδηση, νεότητα, ευφυΐα, λογοτεχνικό ταλέντο, λαμπρό μυαλό, εμπορικό δαιμόνιο, άψογη σχέση με αδέρφια ή νεαρά άτομα, καλή σχέση με ζωάκια. Υπάρχει η επίγνωση των καταστάσεων.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 29/6 έως και 5/7. Εκδηλώνεται με αντιπαράθεση στους γεννημένους από 29/12 έως και 3/1. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια στους γεννημένους από 28/3 έως και 3/4 και από 30/9 έως και 7/10. Με εύνοια χωρίς κόπο εκδηλώνεται στους γεννημένους από 31/10 έως και 6/11 και από 26/2 έως και 4/3. Εκδηλώνεται ως καλή ευκαιρία για τους γεννημένους πολύ κοντά, στις 30/4 και 3/9.

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο Ήλιου Ουρανού που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Ταύρου, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 52 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για εφευρετικότητα καινοτομίες πατέντες, προσαρμοστικότητα, ευφυΐα, αστρολογία. Ικανότητα ελέγχου και ρύθμισης της σωματικής έντασης, ακόμα και με χρήση πρωτοποριακών τεχνικών. Πετυχημένες επαναστάσεις.
Αφορά άμεσα
και εκδηλώνεται ως καλή ευκαιρία κυρίως για τους γεννημένους πολύ κοντά στις 2/7 και 1/5.

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο Ερμή Χείρωνα που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Κριού, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 23 λεπτά. Ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Ανάγκη για θεραπεία της πληγής του Νου και της ψυχής, δυσκολία στην επικοινωνία ή την έκφραση, ψυχοσωματικές ασθένειες, βαθιά περιχαρακωμένη αντίληψη ή απόψεις, πιθανότητα για εξευτελισμό, λάθος διαίσθηση, διδασκαλία με πολύ κόπο. Δύσκολος συσχετισμός με αδέρφια, μικρά ζώα, γείτονες, συμμαθητές. Δυσκολίες μέσω της επικοινωνίας, μιας μετακίνησης ή μιας τεχνικής εργασίας με τα χέρια, εργοθεραπεία.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 29/6 έως και 5/7, από 28/3 έως και 3/4. Εκδηλώνεται ως πληγή με σύγχυση, αντιπαράθεση, απογοήτευση στους γεννημένους από 30/9 έως και 6/10 και από 29/12 έως και 3/1.

                   2 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Τοξότη είσοδος 4:20΄π.μ


Είσοδος του Κρόνου στον Αιγόκερο. Ώρα εισόδου 2:37΄ π.μ.
Ο Κρόνος είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία, καθήκον, αντοχή, επιμονή, φιλοδοξία, κύρος, κοινωνική αναγνώριση, προνοητικότητα, αργή και σταθερή εξέλιξη, διοίκηση, εξουσία, οστά, αρθριτικά, θλίψη, στενή αντίληψη, μοναχικότητα, τσιγγουνιά, όρια κ.α. Αφορά άμεσα κυρίως τους Αιγόκερους αλλά όλα τα παρορμητικά θα νιώσουν ξανά, την ευθύνη τα όρια και τον περιορισμό του Κρόνου, δηλαδή Κριοί, Καρκίνοι και Ζυγοί. Αυτοί που θα δεχθούν ιδιαίτερα την πίεση θα είναι οι γεννημένοι τις τρείς τελευταίες μέρες, των παραπάνω ζωδίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι παρορμητικοί θα μείνουν αλώβητοι – σε καμία περίπτωση!

                   4 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Αιγόκερο είσοδος 7:47΄ π.μ.

Σελήνη *εκτός ορίων

Οι Δεσμοί της Σελήνης μπαίνουν σε Στάση στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και στον Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 29η μοίρα και 08 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο Λέξεις κλειδιά: Κάποια θέματα εξέλιξης επιμένουν. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια – κόπο, στους γεννημένους από 20 έως και 26/9 και από 17 έως και 24/3. Σίγουρα αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   5 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Αιγόκερο
Σελήνη εκτός ορίων

Γίνεται η Σεληνιακή Έκλειψη Παρασκιάς σειρά Saros 149.

Φυσικά είναι πανσέληνος στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερου, συγκεκριμένα στην 13η μοίρα και 37 λεπτά. Ώρα κορύφωσης, 7:44΄:16΄΄π.μ.
Ο Ωροσκόπος της έκλειψης βρίσκεται στην 2η μοίρα και 19 λεπτά του Λέοντα.
Το Μεσουράνημα της έκλειψης βρίσκεται στην 19η μοίρα και 57 λεπτά του Κριού.
Η Σελήνη βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν 4.1.1992, 5.7.2001, 7.7.2009, 4.1.2011, και 6.1.2019. Επίσης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις που έγιναν 8.10.1995, 4.4.1996, 8.10.2014, 4.4.2015.
Ο Ήλιος είναι ακριβώς απέναντι οπότε ανασύρονται πάλι θέματα, των παραπάνω εκλείψεων.
Ο Ερμής βρίσκεται στην ανοχή των εκλείψεων που έγιναν 27.6.1991, 30.6.1992, 1.7.2000, 30.12.2001, 26.6.2010, 1.7.2011, και 28.9.2015.
Η Αφροδίτη βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν 29.11.1993, 31.5.2003, 28.11.2012, Βρίσκεται σε τετράγωνο με τις 1.9.1997, 26.2.1998, 28.8.2007, 1.9.2016, 26.2.2017. Καθώς και σε αντίθεση με τις 26.5.2002, 25.5.2013.
Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε, ότι θέματα που θα διαχειριστείτε στην παρούσα έκλειψη, θα ανασυρθούν ξανά, στις εκλείψεις που θα ακολουθήσουν στις 30.11.2020 και 26.5.2021.
Ο Άρης βρίσκεται πάνω στα σημεία των εκλείψεων που έγιναν 27.9.1996, 28.9.2015. Ο Άρης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις που έγιναν στις 27.6.1991, 24.12.1992, 25.12.2000, 24.6.2002, 26.6.2010, 26.12.2019. Επίσης βρίσκεται σε αντίθεση με τις 24.3.1997, 23.3.2016.
Ο Δίας βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν 15.1.1991, 16.7.2000, 15.1.2010, 16.7.2019. Επίσης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις 15.4.1995, 14.10.2004, 7.10.2005, 15.4.2014. Τέλος σε αντίθεση με την έκλειψη στις 13.7.2018.
Ο Κρόνος βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις που έγιναν στις 24.10.1995, 17.4.1996, 19.4.2004, 23.10.2014, 21.1.2019. Βρίσκεται και σε αντίθεση με τις εκλείψεις στις 29.7.1990, 21.1.2000, 22.7.2009. Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε, ότι θέματα που θα διαχειριστείτε στην παρούσα έκλειψη, θα ανασυρθούν ξανά με κάποιο τρόπο, στην έκλειψη που θα ακολουθήσει στις 25.10.2022.
Ο Ουρανός βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν στις 29.4.1995 και 29.4.2014. Επίσης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις στις 30.1.1991, 3.11.1994, 31.1.1999, 31.7.2000, 1.8.2008, 31.1.2018. Σε αντίθεση βρίσκεται με την έκλειψη που έγινε στις 3.11.2013. Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε, ότι θέματα που θα διαχειριστείτε στην παρούσα έκλειψη, θα ανασυρθούν ξανά με κάποιο τρόπο, στην έκλειψη που θα ακολουθήσει στις 30.4.2022.
Ο Ποσειδώνας βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν στις 9.3.1997, 9.3.2016. Επιπλέον βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις στις 9.12.1992, 14.12.2001, 10.6.2002, 10.12.2011. Είναι σε αντίθεση από το σημείο των εκλείψεων που έγιναν στις 13.3.1998, 13.9.2015. Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε, ότι θέματα που θα διαχειριστείτε στην παρούσα έκλειψη, θα ανασυρθούν ξανά με κάποιο τρόπο, στις εκλείψεις που θα ακολουθήσουν στις 14.12.2020 και 10.6.2021.
Ο Πλούτωνας βρίσκεται στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν 15.1.1991, 16.7.2000, 15.1.2010, 16.7.2019. Επίσης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις στις 15.4.1995, 14.10.2004, 7.10.2005, 15.4.2014. Τέλος σε αντίθεση με την έκλειψη στις 13.7.2018.
Ο Χείρωνας βρίσκεται στο σημείο της έκλειψης που έγινε 29.3.2006. Επίσης βρίσκεται σε τετράγωνο με τις εκλείψεις που έγιναν στις 30.6.1992, 1.7.2000, 30.12.2001, 31.12.2009, 1.7.2011, 2.7.2019. Τέλος βρίσκεται σε αντίθεση με την έκλειψη στις 3.10.2005.
Οι Δεσμοί Σελήνης της έκλειψης είναι ακριβώς στο σημείο των εκλείψεων που έγιναν 21.12.1991 και 21.12.2010. Βρίσκονται επίσης σε τετράγωνο με τις εκλείψεις που έγιναν 22.9.2006, 19.3.2007, 20.3.2015.

Μια ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων της ζωής σας, ίσως σας βοηθούσε,
γιατί μπορεί να ενεργοποιηθούν θέματα που σας απασχόλησαν στις παραπάνω χρονικές περιόδους. Οι εκλείψεις έχουν μεγάλη διάρκεια επιρροής, έως και έναν χρόνο.

Κάθε πανσέληνος φωτίζει και ολοκληρώνει θέματα και η συγκεκριμένη είναι μία ισχυρότερη πανσέληνος. γιατί εδώ πρόκειται για έκλειψη οπότε κάτι θα εκλείψει και αυτό θα είναι οριστικό, μόνιμο. Προκαλεί γεγονότα σε ατομικό και ακόμη περισσότερο σε συλλογικό επίπεδο. Σχετίζεται ιδιαίτερα με τη μάζα και τις αυτόματες κοινωνικές αντιδράσεις. Πλανάται έντονα η αίσθηση του «μοιραίου». Έχει την τάση κάθε έκλειψη, να μονιμοποιεί καταστάσεις. Είναι αναμφίβολα μια έκλειψη που θα ανασύρει «πληγές». Σε ποιον τομέα της ζωής σας, θα εκφραστεί αυτή η απώλεια, έχει να κάνει με το κάθε γενέθλιο ωροσκόπιο ξεχωριστά καθώς όλοι είμαστε μοναδικοί. Σίγουρα χρειάζεται να χάσουμε κάτι ώστε να γίνει χώρος για τα καινούργια πράγματα που έρχονται. Ήδη οι περισσότεροι έχετε πάρει το μήνυμα και καταλαβαίνετε, τι χρειάζεται να χαθεί.

Γίνεται σε άξονα Καρκίνου – Αιγόκερου δηλαδή Διαπραγματεύεται θέματα: Πατρίδας οικογένειας ρίζας σπιτιού, και Εξουσίας, Καριέρας, Φήμης, Κύρους. Την έξωθεν καλή κοινωνική μαρτυρία, την γη, τα εδάφη. Επίσης Μητέρας – Πατέρα, θέματα γονιών δηλαδή. Γίνεται σε άξονα εισόδου και εξόδου ψυχών. Η υγεία είναι σημαντική σε αυτή την έκλειψη.

Οι όψεις τις έκλειψης

Η Σελήνη της έκλειψης φυσικά σε αντίθεση με τον Ήλιο Λέξεις Κλειδιά: Προβλήματα και δυσκολίες και αντιπαραθέσεις με συζύγους, γονείς, υγεία, φιλίες, επάγγελμα. Δύσκολα πετυχαίνονται οι στόχοι.
Η Σελήνη της έκλειψης σε αντίθεση με τον Ερμή Λέξεις Κλειδιά: Μνησικακία, μνήμη αρνητικών συμβάντων, επικίνδυνη φαντασία ή έλλειψη φαντασίας, συναισθηματικές διακυμάνσεις που κουράζουν, περιθωριοποίηση.
Η Σελήνη της έκλειψης είναι σε τετράγωνο με τον Άρη Λέξεις Κλειδιά: Συναισθηματική ένταση και διακυμάνσεις. Θράσος, έντονοι διαπληκτισμοί καβγάδες συγκρούσεις με γυναίκες. Εριστικός χαρακτήρας. Εκδήλωση θάρρους με συνέπειες. Αποδιοργάνωση.
Η Σελήνη της έκλειψης είναι σε σύνοδο με τον Δία Λέξεις Κλειδιά: Συναισθηματικός πλούτος, προστασία, ευτυχία επιθυμία για κοινωνικές επαφές, βοήθεια σε άλλους. Αυτός ο Δίας όμως μεγεθύνει τα αποτελέσματα της έκλειψης. Οπότε τα αποτελέσματα αυτής της όψης δεν ορίζονται θετικά… (οι λέξεις κλειδιά της αυτής όψης μπορούν να χαρακτηριστούν και ως ζητούμενα).
Η Σελήνη της έκλειψης είναι σε τρίγωνο με τον Ουρανό Λέξεις Κλειδιά: Ευκολία στην έκφραση των συναισθημάτων που δύσκολα περιορίζεται. Ξαφνική εύνοια από γυναίκες, την μητέρα ή την σύζυγο. Ασυνήθιστες συναισθηματικές καταστάσεις που όμως δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
Η Σελήνη της έκλειψης είναι σε σύνοδο με τον Πλούτωνα Λέξεις Κλειδιά: Εκρηκτικό συναίσθημα και καταστάσεις με το κοινό (τη μάζα), την μητέρα ή την σύζυγο. Κυκλοθυμία, μεγάλες συναισθηματικές διακυμάνσεις.
Η Σελήνη της έκλειψης είναι σε τετράγωνο με τον Χείρωνα Λέξεις Κλειδιά: Ψυχική τραυματική πληγή από γυναίκες ή μητρικό πρότυπο.

Σύνοδος Ήλιου Ερμή Λέξεις κλειδιά: Νοητική σύγχυση, δυσκολία στον λόγο, προβλήματα με αδέρφια ή συμμαθητές, μαθησιακές δυσκολίες, δύσκολα συνειδητοποιεί τις καταστάσεις.
Τετράγωνο Ήλιου Άρη Λέξεις κλειδιά: Κίνηση, σωματική συμπεριφορά, σκληρότητα, καβγάδες, ατυχήματα, συγκρούσεις, κινητικά θέματα, επικίνδυνα άτομα, μπράβοι, καλοί αθλητές, χειρουργοί, τρομοκράτες, η πραγματοποίηση των στόχων μετά από πολύ κόπο, βία.
Αντίθεση Ήλιου Δία Λέξεις κλειδιά: Επιδειξιμανία, υπερβολή σπατάλες, επιτυχία μετά από εξαντλητική προσπάθεια.
Εξάγωνο
Ήλιου Ουρανού Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για εφευρετικότητα καινοτομίες πατέντες, προσαρμοστικότητα, ευφυΐα, αστρολογία. Ικανότητα ελέγχου και ρύθμισης της σωματικής έντασης, ακόμα και με χρήση πρωτοποριακών τεχνικών. Πετυχημένες επαναστάσεις.
Τρίγωνο Ήλιου Ποσειδώνα Λέξεις κλειδιά: Πατέρας σύζυγος ή άτομο εξουσίας που είναι ευαίσθητος ρομαντικός επιτυχημένος, ναυτικός. Ευγένεια, ασχολία με φάρμακά, χημεία, εναλλακτικά. Επιτυχημένη ασχολία με την τέχνη. Εύκολα κατανοείται ο ψυχισμός των άλλων.
Αντίθεση
Ήλιου Πλούτωνα Λέξεις κλειδιά: Εμμονές, κίνδυνος για φυσική καταστροφή, μοιραία γεγονότα στην εργασία, ιδεολογικός μαχητής, μεγάλη αντοχή. Κίνδυνος για πατέρα σύζυγο ή άτομο εξουσίας.
Τετράγωνο Ήλιου Χείρωνα Λέξεις κλειδιά: Πληγωμένη εικόνα του εαυτού ή η σχέση με τον πατέρα, τον σύντροφο, τον σύζυγό ή άτομο εξουσίας. Χαμηλή αυτοπεποίθηση ή πληγωμένος πατέρας, σύζυγος ή άτομο εξουσίας.

Τετράγωνο Ερμή Άρη Λέξεις κλειδιά: Σκληρή κριτική, οδικά ατυχήματα, χτυπήματα στο κεφάλι, λεκτικές επιθέσεις, τραυματισμοί μικρών ζώων.
Εξάγωνο Ερμή Ουρανού Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για εφευρετικότητα, ευφυΐα, Αστρολογία, μαθηματικά, τολμηρή οδήγηση, κάθε τι εναλλακτικό και διαφορετικό, πρωτοποριακό.
Τετράγωνο Ερμή Χείρωνα Λέξεις κλειδιά: Πληγή στην επικοινωνία και τη μάθηση. Πληγωμένα αδέρφια, ζωάκια γείτονες συμμαθητές κ.α.

Εξάγωνο Αφροδίτης Άρη Λέξεις κλειδιά: Ερωτική ικανοποίηση και ευτυχία, δημιουργικότητα, αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής, κατάσταση πληρότητας.
Τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου Λέξεις κλειδιά: Συγκρατημένη έκφραση αισθημάτων, ικανότητα οικονομικής διαχείρισης, αποφυγή σπατάλης.
Εξάγωνο Αφροδίτης Χείρωνα Λέξεις κλειδιά: Θεραπευτικές σχέσεις.
Εξάγωνο Άρη Κρόνου Λέξεις κλειδιά: Εξαιρετική αντοχή, ικανότητα να αντέχουμε στις πιο αντίξοες συνθήκες, βαριά χειρονακτικά επαγγέλματα, χρήση της σκληρής εργασίας για αποφόρτιση, δράση και οργάνωση συντονισμένη, μεγάλη ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία, εξαιρετικός αυτοέλεγχος, θάνατος μεταφορικός.
Σύνοδος Άρη Χείρωνα Λέξεις κλειδιά: Ανάγκη να ξεπεραστεί και να θεραπευτεί η πληγωμένη Θέληση για δράση και ξεκινήματα.


Σύνοδος Δία Κρόνου Λέξεις κλειδιά: Επέκταση με ασκητική αυτοπειθαρχία. Δικαιοσύνη, αισιοδοξία, απαισιοδοξία. Έμφυτη ροπή προς τη δικαιοσύνη. Εύκολα αποκαλύπτονται παρανομίες με οδυνηρές συνέπειες. Καρμική ανταπόδοση.
Εξάγωνο Δία Ποσειδώνα Λέξεις κλειδιά: Μεγάλο ταλέντο στην κερδοσκοπία, ελεγχόμενος ιδεαλισμός.
Σύνοδος
Δία Πλούτωνα Λέξεις κλειδιά: Έντονη επιθυμία για δύναμη και καθοδήγηση των μαζών, πλουτοκρατία και πλούτη, μεγάλη δημοσιότητα και φήμη για καλό ή κακό, οικονομική καταστροφή ή οικονομική άνοδο, πολύ μεγάλη οικονομική επιτυχία. Χρήματα από: Κληρονομιές, γνώσεις, από ταξίδια ή ξένους, μεταφυσική, ορυκτά, σεξ, ψυχανάλυση ή κρυφά αποθέματα των άλλων. Μπορεί οι απολαβές και η επιτυχία να καθυστερήσουν. Η πραγματοποίηση της εξουσίας, ιδιαίτερα καλή τύχη σε κάποιο σκοπό ή προβλήματα και ατυχίες με την πολιτεία, προφυλάκιση κάποιου, τάσεις παχυσαρκίας. Καθηγητές νομικών – οικονομικών, κερδοσκόποι.

Σύνοδος Κρόνου Πλούτωνα η όψη που άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε. Λέξεις κλειδιά: Ο ομαδικός περιορισμός των μαζών, κατάλυση εξουσιών, χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού, μοιραία γεγονότα κ.α.

Εξάγωνο Ποσειδώνα Πλούτωνα Λέξεις κλειδιά: Μυστήριο, άγνωστο, απροσδιόριστο, έλξη προς την μεταφυσική χωρίς επικινδυνότητα, σωστή διαίσθηση, εύκολη πρόσβαση σε χώρους με μεταφυσικές πληροφορίες.

Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ κυρίως τα παρορμητικά ζώδια: Κριούς Καρκίνους Ζυγούς και Αιγόκερους Συγκεκριμένα τους γεννημένους από 3 έως και 9/7, από 1 έως και 8/1, εκδηλώνεται με έντονη αντιπαράθεση στους παραπάνω. Με ένα αίσθημα εγκλωβισμού και απώλειας στους γεννημένους από 1 έως και 7/4, και στους από 4 έως και 10/10. Επίσης όσους επηρεάζονταν από τις προηγούμενες εκλείψεις και τώρα βρίσκονται οι πλανήτες της παρούσας έκλειψης. Να υπολογίζετε και 2 μέρες πριν και μετά από τις παρακάτω ημερομηνίες, δηλαδή οι γεννημένοι: 4, 6, 15, 21, 30 και 31 Ιανουαρίου. 26 Φεβρουαρίου. 9, 13, 19, 20, 23, 24 και 29 Μαρτίου. 4, 10, 15, 17, 19, 29 και 30 Απριλίου. 25, 26 και 31 Μαΐου. 10, 24, 26, 27 και 30 Ιουνίου. 1, 2, 5, 7, 13, 16, 22, 26, 29 και 31 Ιουλίου. 1 και 28 Αυγούστου. 1, 13, 22, 27 και 28 Σεπτεμβρίου. 3, 7, 8, 14, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. 3, 28, 30 και 29 Νοεμβρίου. 9, 10, 14, 21, 24, 25, 26, 30 και 31 Δεκεμβρίου.

                   6 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Υδροχόο είσοδος 1:08΄μ.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης Αναδρομούν ξανά, όπως συνήθως είναι (ανάδρομοι), στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 29η μοίρα και 07 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Θέματα εξέλιξης επεξεργάζονται εσωτερικά όπως συνήθως. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια, κόπο ή αντιπαράθεση, στους γεννημένους από 20 έως και 26/9 και από 17 έως και 24/3. Σίγουρα αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   8 Ιουλίου 2020
Σελήνη στους Ιχθείς είσοδος 9:12΄ μ.μ.

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο Ερμή Άρη που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Κριού, συγκεκριμένα στην 6η μοίρα και 06 λεπτά. Ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Σκληρή κριτική, οδικά ατυχήματα, χτυπήματα στο κεφάλι, λεκτικές επιθέσεις.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 25/6 έως και 1/7, από 24/3 έως και 30/3. Εκδηλώνεται με σύγχυση, αντιπαράθεση, απογοήτευση στους γεννημένους από 26/12 έως και 31/12 και από 27/9 έως και 30/10.

                   10 Ιουλίου 2020
Σελήνη στους Ιχθείς

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο Αφροδίτης Χείρωνα που γίνεται στα ζώδια των Διδύμων Κριού, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 26 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για θεραπεία των σχέσεων, θεραπευτικές σχέσεις αγάπης που γιατρεύουν τον συναισθηματικό πόνο και την συναισθηματική πληγή.
Αφορά άμεσα
και εκδηλώνεται ως καλή ευκαιρία κυρίως για τους γεννημένους πολύ κοντά στις 31/5 και 30/3.

                   11 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Κριό είσοδος 8:05΄ π.μ.

Ο Χείρωνας μπαίνει σε Στάση για να γυρίσει φαινομενικά Ανάδρομος στο ζώδιο του Κριού, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 26 λεπτά. Η ενέργεια επιμένει και κολλάει. Λέξεις κλειδιά: Ανάγκη θεραπείας της πληγής του εγώ και των ενάρξεων κάθε είδους. Οι πρωτοβουλίες για δράση δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Αφορά άμεσα τους γεννημένους από 28/3 έως και 3/4, από 30/9 έως και 6/10, από 29/6 έως και 5/7, από 29/12 έως και 3/1.

                   12 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Κριό

Ο Ερμής σε Στάση έτοιμος για Ορθοδρόμηση στο ζώδιο του Καρκίνου, συγκεκριμένα στην 5η μοίρα και 29 λεπτά. Η ενέργεια επιμένει και πλέον εξωτερικεύεται. Επιδρά σε κοινωνικό επίπεδο και σχετικά με πριν, πιο αντικειμενικά. Λέξεις κλειδιά: Σκέψη, νοητική ικανότητα, επικοινωνία, μάθηση, απορία, ανάλυση, ιδέες, επιχειρηματολογία, αντίληψη, αδέρφια, ξαδέρφια, νέοι, γείτονες, συμμαθητές, μικρά ζώα, μετακινήσεις, μεταφορικά μέσα, εμπόριο, εκδόσεις, δάσκαλος, δεξιοτέχνης. Νιώθω, αισθάνομαι, μητέρα, ασφάλεια, βρέφος, υποσυνείδητο, παρελθόν, γυναίκα σύζυγος, σπίτι, οικογένεια, γονείς, φυλή, ρίζες, πατρίδα, τρυφερότητα, φροντίδα, προσκόλληση, εξάρτηση, ψυχολογία, προστατευτικότητα, μνήμη, ένστικτο, μητρικά αισθήματα, δεκτικότητα, κυκλοθυμία, υστερία, δημιουργία κλίκας, ευερεθιστικότητα, ονειροπόληση, γκρίνια, ντροπαλοσύνη, διατροφή, επιφυλακτικότητα, ταύτιση με το σόι κ.α.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 25/6 έως και 1/7. Επίσης οι γεννημένοι από 25/12 έως και 31/12. Δύσκολα για τους από 24/3 έως και 29/3, από 26/9 έως και 2/10. Με αρκετή εύνοια, θα επηρεάσει τους γεννημένους από 26/10 έως και 1/11 και από 22 έως και 28/2.

Ολοκληρώνεται το τρίγωνο Ήλιου Ποσειδώνα που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Ιχθύων, συγκεκριμένα στην 20η μοίρα και 51 λεπτά. Ο Ποσειδώνας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, συλλογικά εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τις διάφορες γενιές, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Πατέρας σύζυγος ή άτομο εξουσίας που είναι ευαίσθητος ρομαντικός επιτυχημένος, ναυτικός. Ευγένεια, ασχολία με φάρμακά, χημεία, εναλλακτικά. Επιτυχημένη ασχολία με την τέχνη. Εύκολα κατανοείται ο ψυχισμός των άλλων.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 10 έως και 17/7, από 9 έως και 15/3 όπου εκδηλώνεται με εύνοια χωρίς κόπο και πολύ ευχάριστα. Με τον ίδιο τρόπο εκδηλώνεται και στους γεννημένους από 11 έως και 17/11.

                   13 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Ταύρο είσοδος 8:33΄ μ.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης μπαίνουν σε Στάση στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και στον Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 53 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο Λέξεις κλειδιά: Κάποια θέματα εξέλιξης επιμένουν. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια, κόπο ή αντιπαράθεση, στους γεννημένους από 20 έως και 26/9 και από 17 έως και 24/3. Σίγουρα αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   14 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Ταύρο

Ολοκληρώνεται η Αντίθεση Ήλιου Δία που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Αιγόκερου, συγκεκριμένα στην 22η μοίρα και 20 λεπτά. Ο Δίας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, συλλογικά εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Επιδειξιμανία, υπερβολή σπατάλες, επιτυχία μετά από εξαντλητική προσπάθεια.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 10 έως και 16/7 και από 10 έως και 16/1 όπου εκδηλώνεται ως αντιπαράθεση. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια και κόπο στους γεννημένους από 10 έως και 16/4 και από 13 έως και 19/10.

Ολοκληρώνεται η σύνοδος Άρη Χείρωνα που γίνεται στο ζώδιο του Κριού, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 26 λεπτά. Ο Χείρωνας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Έντονη ανάγκη για θεραπεία της θέλησης και της επιθυμίας, δραστικές ενάρξεις που γιατρεύουν ή πληγώνουν, αίσθηση αδυναμίας ανημποριάς, αστάθεια εμπόδια.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 28/3 έως και 3/4, αλλά και τους από 30/9 έως και 6/10, από 29/6 έως και 5/7, από 29/12 έως και 3/1. Με τελική εύνοια η πληγή θα επηρεάσει τους γεννημένους από 30/7 έως και 5/8 και από 29/11 έως και 5/12.

15 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Ταύρο

Οι Δεσμοί της Σελήνης ήταν σε στάση και Ορθοδρομούν στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 55 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο. Κάποια θέματα εξέλιξης ωθούνται να προχωρήσουν. Λέξεις κλειδιά: Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 24/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

Ολοκληρώνεται η Αντίθεση Ήλιου Πλούτωνα που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Αιγόκερου, συγκεκριμένα στην 23η μοίρα και 44 λεπτά. Ο Πλούτωνας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, συλλογικά εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Εμμονές, κίνδυνος για φυσική καταστροφή, μοιραία γεγονότα στην εργασία, ιδεολογικός μαχητής, μεγάλη αντοχή. Κίνδυνος για πατέρα σύζυγο ή άτομο εξουσίας.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 14 έως και 20/7 και από 11 έως και 18/1 όπου εκδηλώνεται ως αντιπαράθεση. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια και κόπο στους γεννημένους από 11 έως και 17/4 και από 15 έως και 21/10.

                   16 Ιουλίου 2020
Σελήνη στους Διδύμους είσοδος 8:19΄π.μ.

                   18 Ιουλίου 2020
Σελήνη εκτός ορίων
Σελήνη στον Καρκίνο είσοδος 5:23΄ μ.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης μπαίνουν σε Στάση στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και στον Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 59 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο Λέξεις κλειδιά: Κάποια θέματα εξέλιξης επιμένουν. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 24/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   19 Ιουλίου 2020
Σελήνη εκτός ορίων

                   20 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Καρκίνο εκτός ορίων
Σελήνη στο Λέοντα είσοδος 11:16΄ μ.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης Αναδρομούν ξανά, όπως συνήθως είναι (ανάδρομοι), στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 58 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Θέματα εξέλιξης επεξεργάζονται εσωτερικά όπως συνήθως. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 24/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   21 Ιουλίου 2020
Σελήνη στο Λέοντα

Ολοκληρώνεται η Αντίθεση Ήλιου Κρόνου που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Αιγόκερου, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 38 λεπτά. Ο Κρόνος είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Βαριά κληρονομικότητα, πτώση ζωτικότητας και ενέργειας, αξεπέραστες δυσκολίες, εγκατάλειψη στόχων.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 19 έως και 25/7 και από 16 έως και 22/1 όπου εκδηλώνεται ως αντιπαράθεση. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια και κόπο στους γεννημένους από 16 έως και 22/4 και από 19 έως και 25/10.

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο Ερμή Χείρωνα που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Κριού, συγκεκριμένα στην 9η μοίρα και 23 λεπτά. Ο Χείρωνας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Ανάγκη για θεραπεία της πληγής του νου και της ψυχής, δυσκολία στην επικοινωνία ή την έκφραση, ψυχοσωματικές ασθένειες, βαθιά περιχαρακωμένη αντίληψη ή απόψεις, πιθανότητα για εξευτελισμό, λάθος διαίσθηση, διδασκαλία με πολύ κόπο. Δύσκολος συσχετισμός με αδέρφια, μικρά ζώα, γείτονες, συμμαθητές. Δυσκολίες μέσω της επικοινωνίας, μιας μετακίνησης ή μιας τεχνικής εργασίας με τα χέρια, εργοθεραπεία.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 29/6 έως και 5/7, από 28/3 έως και 3/4, όπου εκδηλώνεται ως πληγή σύγχυση απογοήτευση και ευθιξία, επηρεάζει επίσης με τον ίδιο τρόπο και τους γεννημένους από 30/9 έως και 6/10 και από 29/12 έως και 4/1.

                   22 Ιουλίου 2020
Σελήνη στο Λέοντα

Είσοδος του Ήλιου στον Λέοντα. Ώρα εισόδου 11:36΄ π.μ.
Λέξεις κλειδιά: Είμαι, φαίνομαι, αυτοπεποίθηση, ατομικότητα, ταυτότητα, αυτοέκφραση, γενναιοδωρία, ακτινοβολία, δημιουργία, θέληση, σπουδαιότητα, ψυχικό σθένος, πίστη, αυτάρκεια, υπεροψία, υπερηφάνεια, δικτατορισμός, εγωισμός, αυταρχισμός, ηγετική ικανότητα, επιτυχία, αξιοπρέπεια, σύζυγος, πατέρας, άτομο εξουσίας, συνειδητότητα, ενέργεια για ζωή, ισχυρογνωμοσύνη, ανάγκη να ξεχωρίζει, καρδιά, θέαμα, προβολή, παιδιά, θέρμη, καλλιέργεια, καλλιτεχνικότητα, χρυσός, πολυτέλεια, επιχείρηση κ.α.
Αφορά άμεσα όλους τους Λέοντες σταδιακά. Επηρεάζει ευνοϊκά τους Κριούς και τους Τοξότες και σε δεύτερο επίπεδο θα έχουν ευκαιρίες οι Δίδυμοι και οι Ζυγοί. Οι Υδροχόοι θα επηρεαστούν άμεσα και σταδιακά και οι ίδιοι όσον αφορά, τις σχέσεις και τις συνεργασίες τους. Οι Ταύροι και οι Σκορπιοί θα έχουν μία δυσκολία σε θέματα Ήλιου (διαβάστε τις λέξεις κλειδιά).

Ολοκληρώνεται ξανά το εξάγωνο Ερμή Ουρανού που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Ταύρου, συγκεκριμένα στην 10η μοίρα και 27 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Ευκαιρία για εφευρετικότητα, ευφυΐα, αστρολογία, μαθηματικά, τολμηρή οδήγηση, κάθε τι εναλλακτικό και διαφορετικό, πρωτοποριακό.
Αφορά άμεσα
και εκδηλώνεται ως καλή ευκαιρία κυρίως για τους γεννημένους πολύ κοντά στις 3/7 και 1/5.

                   23 Ιουλίου 2020
Σελήνη στην Παρθένο είσοδος 2:39΄μ.μ.

                   25 Ιουλίου 2020
Σελήνη στο Ζυγό είσοδος 4:53΄μ.μ.

                   27 Ιουλίου 2020
Σελήνη στο Σκορπιό είσοδος 7:11΄π.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης μπαίνουν σε Στάση στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και στον Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 34 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο Λέξεις κλειδιά: Κάποια θέματα εξέλιξης επιμένουν. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 17 έως και 23/6 και από 18 έως και 24/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 23/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο Δία Ποσειδώνα που γίνεται στα ζώδια των Αιγόκερου Ιχθύων, συγκεκριμένα στην 20η μοίρα και 39 λεπτά. Οι δύο αυτοί πλανήτες είναι φαινομενικά Ανάδρομοι, που σημαίνει ότι η ενέργειά τους εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τον καθένα αλλά και συλλογικά – παγκόσμια, στην πανανθρώπινη συνειδητότητα. Λέξεις κλειδιά: Ταλέντο στην κερδοσκοπία, ελεγχόμενος ιδεαλισμός.
Αφορά άμεσα τους γεννημένους πολύ κοντά στις 11/1 και 12/3.

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο Αφροδίτης Ποσειδώνα που γίνεται στα ζώδια Διδύμων Ιχθύων, συγκεκριμένα στην 20η μοίρα και 39 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Πλατωνικός έρωτας, ερωτική φαντασίωση, αίσθημα εξαπάτησης, ανορθόδοξοι έρωτες, ατυχία στον έρωτα, οικονομική καταστροφή για λόγους ερωτικούς, οικονομική παραίτηση λόγω έρωτα, κατάθλιψη από έρωτα, γάμος και απάτη, κακές οικονομικές επενδύσεις, ορμονικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα για λόγους ερωτικούς, ασθένεια από έρωτες με μολύνσεις.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 9 έως και 15/6, από 9 έως και 15/3, εκδηλώνεται με σύγχυση, αντιπαράθεση, απογοήτευση ή εξαπάτηση σε όλους και στους γεννημένους από 11 έως και 17/9 και από 10 έως και 16/12.

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο Ερμή Άρη που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Κριού, συγκεκριμένα στην 16η μοίρα και 20 λεπτά. Λέξεις κλειδιά: Σκληρή κριτική, οδικά ατυχήματα, χτυπήματα στο κεφάλι, λεκτικές επιθέσεις.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 6/7 έως και 12/7, από 4/4 έως και 10/4, εκδηλώνεται με σύγχυση, ευθιξία, αντιπαράθεση, απογοήτευση ή εξαπάτηση σε όλους – και στους γεννημένους από 4/1 έως και 10/1 και από 7/10 έως και 13/10.

                   29 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Τοξότη είσοδος 10:24΄π.μ

Οι Δεσμοί της Σελήνης ήταν σε στάση και Ορθοδρομούν στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 35 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο. Κάποια θέματα εξέλιξης ωθούνται να προχωρήσουν. Λέξεις κλειδιά: Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 17 έως και 23/6 και από 18 έως και 24/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 23/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

                   30 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Τοξότη

Ολοκληρώνεται η Αντίθεση Ερμή Δία που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Αιγόκερου, συγκεκριμένα στην 20η μοίρα και 18 λεπτά. Ο Δίας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, συλλογικά εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Υπερβολή στη διανόηση και τη λογική, δυσκολία στις σπουδές, εγκατάλειψη προχωρημένων πνευματικών θεμάτων, άκαιρες επεκτάσεις οδηγούν σε εμπορικές καταστροφές, Νομικά προβλήματα με αδέρφια γείτονες για ζωάκια, κίνδυνος στις μετακινήσεις.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 10 έως και 16/7 και από 8 έως και 14/1 όπου εκδηλώνεται ως αντιπαράθεση. Επίσης εκδηλώνεται με ευθιξία απογοήτευση ή και σκληρή προσπάθεια και κόπο στους γεννημένους από 8 έως και 14/4 και από 11 έως και 17/10.

Ολοκληρώνεται το τρίγωνο Ερμή Ποσειδώνα που γίνεται στα ζώδια Καρκίνου Ιχθύων, συγκεκριμένα στην 20η μοίρα και 35 λεπτά. Ο Ποσειδώνας είναι φαινομενικά ανάδρομος οπότε: η ενέργεια του, συλλογικά εσωτερικεύεται και επιδρά σε ένα πιο ψυχικό επίπεδο και κάπως υποκειμενικά για τις διάφορες γενιές, γίνονται αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις. Λέξεις κλειδιά: Ρομαντική σχέση με αδέλφια γείτονες ξαδέλφια ή με νεαρά άτομα, δημιουργικές εμπνεύσεις – άριστη όψη για ποιητές. Εύκολη μετάβαση σε άλλα επίπεδα, θαλασσινά ταξίδια πολύ ευχάριστα, λόγια παρηγοριάς, εύκολη πρόσβαση στο θείο.
Αφορά άμεσα
κυρίως τους γεννημένους από 10 έως και 16/7, από 9 έως και 15/3 όπου εκδηλώνεται με εύνοια χωρίς κόπο και πολύ ευχάριστα. Με τον ίδιο τρόπο εκδηλώνεται και στους γεννημένους από 10 έως και 16/11.

                   31 Ιουλίου 2020
Σελήνη στον Αιγόκερο είσοδος 2:58΄ μ.μ.

Οι Δεσμοί της Σελήνης μπαίνουν σε Στάση στα ζώδια Δίδυμων ο Βόρειος και στον Τοξότη ο Νότιος, συγκεκριμένα στην 28η μοίρα και 37 λεπτά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο Λέξεις κλειδιά: Κάποια θέματα εξέλιξης επιμένουν. Κάθε μικρή πληροφορία είναι μέρος της συνολικής αλήθειας οπότε έχει αξία, γιατί όλα ενώνονται με κάποιο τρόπο. Ασχολία με βαθιά θέματα που όμως μεταδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Γνωσιακή προσπάθεια κατανόησης του βάθους κάποιων πραγμάτων. Εφαρμογή της διαφορετικότητας. Η κατοχή της αλήθειας από όλους και όχι μόνο από μία elite. Επίγνωση των ορίων που καθορίζουν τον βαθμό διάδοσης κάποιας γνώσης.
Αφορά άμεσα κυρίως τους γεννημένους από 18 έως και 24/6 και από 18 έως και 25/12 όπου εκδηλώνεται με αντιπαράθεση. Με ευθιξία απογοήτευση ή σκληρή προσπάθεια για θέματα εξέλιξης, θα βιώσουν οι παρακάτω αλλά και τα προβλήματα, πιθανόν να δημιουργηθούν από τους γεννημένους από 17 έως και 24/3 και από 19 έως και 25/9. Αφορά και το παγκόσμιο σκηνικό.

Οπότε λίγο νωρίτερα από την ολοκλήρωση της κάθε όψης του μήνα, όλοι θα καταλάβουμε τι αυτό σημαίνει στη ζωή μας. Ο κάθε άνθρωπος θα δεχθεί αυτές τις όψεις, σε διαφορετικό τομέα της ζωής του.
Επηρεάζονται επίσης όσοι έχουν Ωροσκόπο, Σελήνη, πλανήτες και άλλα μαθηματικά σημεία, στις μοίρες που αναγράφονται στο άρθρο.

 

Οι πλανήτες θα διανύσουν το ζωδιακό από 1η
έως 31 Ιουλίου 2020
στις εξής μοίρες:

Ήλιος στον Καρκίνο από τις 9 μοίρες και 30 λεπτά,
– έως τις 9 μοίρες και 05 λεπτά του Λέοντα.
Ερμής στον Καρκίνο από 9 μοίρες και 53 λεπτά,
– έως τις 22 μοίρες και 22 λεπτά του Καρκίνου.
Αφροδίτη στους Διδύμους από τις 5 μοίρες και 54 λεπτά,
– έως τις 24 μοίρες και 02 λεπτά των Διδύμων.
Άρης στον Κριό από την 1η μοίρα και 41 λεπτά,
– έως την 18η μοίρα και 09 λεπτά του Κριού.
Δίας στον Αιγόκερο από τις 24 μοίρες και 01 λεπτά,
– έως τις 20 μοίρες και 09 λεπτά του Αιγόκερου.
Κρόνος στον Υδροχόο από την 0η μοίρα και 04 λεπτά,
– έως τις 27 μοίρες και 50 λεπτά του Αιγόκερου.
Ουρανός στον Ταύρο από τις 9 μοίρες και 51 λεπτά,
– έως τις 10 μοίρες και 36 λεπτά του Ταύρου.
Ποσειδώνας στους Ιχθείς από τις 20 μοίρες και 56 λεπτά,
– έως τις 20 μοίρες και 34 λεπτά των Ιχθύων.
Πλούτωνας στον Αιγόκερο από τις 24 μοίρες και 05 λεπτά,
– έως τις 23 μοίρες και 21 λεπτά του Αιγόκερου.
Χείρωνας στον Κριό από τις 9 μοίρες και 23 λεπτά,
– έως τις 9 μοίρες και 15 λεπτά του Κριού.
Βόρειος Δεσμός στους Διδύμους από την 29 μοίρα και 06 λεπτά,
– έως την 28 μοίρα και 37 λεπτά των Διδύμων.

Τέλος, η Σελήνη θα διανύσει όλο το ζωδιακό μια φορά, από τις 13 μοίρες και 12 λεπτά του Σκορπιού,
έως τις 5 μοίρες και 04 λεπτά του Αιγόκερου.
Οι όψεις της Σελήνης, εκτός από αυτές που είναι ενεργές στην έκλειψη, διαρκούν λίγο, οπότε δεν αξιολογούνται στα σημαντικά του μήνα.

* Εκτός Ορίων: Αστρολογικά οι πλανήτες εκτός ορίων, εκδηλώνουν την φύση τους υπερβολικά και πολλές φορές εκτός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, υπερλειτουργούν. Αυτό δεν έχει πάντα θετικό πρόσημο, γενικά ό,τι λειτουργεί σε υπερθετικό βαθμό και εκτός πλαισίου… Εξυπηρετεί όμως ένα σκοπό, όπως όλα στο σύμπαν.

Εύχομαι σε όλους να έχουμε έναν Ιούλιο με γνώμονα
το κοινό καλό, την υγεία την αγάπη και την αλληλεγγύη!
Με εκτίμηση
Christine In Star

Widgets Magazine

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here