Widgets Magazine

Ως ναυτικός λαός, οι Έλληνες πάντα αρέσκονταν σε γνωμικά και αλληγορίες ναυτικού περιεχομένου. Η αστρολογία δεν αποτελούσε βεβαίως εξαίρεση. Οι αστρολόγοι λοιπόν της Ελληνιστικής Περιόδου είχαν την ναυτική αλληγορία, σύμφωνα με την οποία το καράβι ήταν το γενέθλιο ωροσκόπιο και το λιμάνι αφετηρίας και προορισμού ο ίδιος ο προορισμός της ζωής (από την γέννηση στον θάνατο). Οφείλουμε να τονίσουμε σ΄αυτό το σημείο την ανεκτίμητη συμβολή του Αμερικανού αστρολόγου Robert Schmidt στην γνωστοποίηση και διεθνή διάδοση της ελληνιστικής αστρολογίας και της ναυτικής αλληγορίας που ευθύς αμέσως θα αναπτύξουμε.

Όλοι οι ασχολούντες με την μαγική γλώσσα της αστρολογίας έχουν κατά καιρούς αναρωτηθεί γιατί κάποιοι πλανήτες σ΄ένα ωροσκόπιο συμπεριφέρονται πιο δραστήρια από κάποιους άλλους και σε περιόδους έντονης (θωρητικά) ενεργοποίησης από διάφορα συστήματα πρόγνωσης (διελεύσεις, πρόοδοι, ηλιακές επιστροφές κ.ο.κ.) δεν ‘ξυπνούν’ ή εκδηλώνονται με πολύ ασθενή τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι πλανήτες, σε περιόδους ασθενούς (θεωρητικά) ενεργοποίησης, εκδηλώνονται μ΄έναν τόσο δυναμικό τρόπο, προκαλώντας μας έκπληξη, δεδομένης της ασθενούς ενεργοποίησής τους.

Η λογική βάσει ελληνιστικής αστρολογίας είναι πολύ απλή: κάποιοι πλανήτες είναι ‘ταγμένοι’ να εκφραστούν με πολύ δυναμικό τρόπο και κάποιο άλλοι με αδύναμο τρόπο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης της ισχύος, παραγωγικότητας, ευμένειας ή δυσμένειας των πλανητών. Σ΄αυτό το σημείο έρχεται η ναυτική αλληγορία να μάς δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Ιδού λοιπόν ο θεμελιώδης πυρήνας της:

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ: Το γενέθλιο ωροσκόπιο

Ο ΟΙΑΞ/ΠΗΔΑΛΙΟ: Ο ωροσκόπος

Ο ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΣ:Ο Κύριος του ωροσκόπου, ήτοι αυτός που κουμαντάρει το καράβι της ζωής, δηλαδή ο Πλοίαρχος (Καπετάνιος). Η κατάσταση (δύναμη) του Πηδαλιούχου κρινόταν βάση ποσοστικής και ποιοτικής αξιολογήσεώς του Κυρίου του ωροσκόπου (π.χ. πηδάλιο/ωροσκόπος στον Καρκίνο, Πηδαλιούχος είναι η Σελήνη).

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ):Ακολούθως εξεταζόταν η κατάσταση του Κλήρου της Τύχης, η οποία περιγράφει τις τυχαίες περιστάσεις (αστάθμητοι παράγοντες) της ζωής, επί των οποίων δηλαδή δεν έχουμε συνειδητή συμμετοχή. Εάν συνδέεται η Τύχη με το Πηδάλιο (ωροσκόπο), οι περιστάσεις ασκούν έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευμενούς/δυσμενούς επίδρασης στον πλου της ζωής. Ο βαθμός ευμένειας/δυσμένειας κρινόταν από την θέση (οικοθεσία) του Κλήρου της Τύχης.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ = Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΩΡΗΣ:Ο Κύριος της Τύχης ήταν ο Αξιωματικός Πλήρως, καθήκοντα του οποίου είναι η ομαλή πλεύση του σκάφους και την εκμετάλλευση των όποιων ευκαιριών ανακύπτουν στον πλου. Κρινόταν λοιπόν εάν ο Αξιωματικός Πλώρης βρίσκεται σε αγαστή ή μη συνεργασία με το Πηδάλιο (ωροσκόπος). Αγαστή συνεργασία σημαίνει πως οι περιστάσεις της ζωής βοηθούν στην εκπλήρωση του Προορισμού/Ειμαρμένης. Κακή συννενόηση σημαίνει πως οι περιστάσεις της ζωής δεν βοηθούν στην εκπλήρωσή του.

ΣΧΕΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΥΧΗΣ (ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΩΡΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ:Εάν ο Αξιωματικός Πλώρης συνδέεται με την Τύχη, τότε σημαίνει πως εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις της ζωής, επιδεικνύοντας προνοητικότητα. Αν όχι, τότε δεν εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις της ζωής, επιδεικνύοντας απρονοησία.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ: Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ
Οικοδεσπότης του καραβιού/ζωής είναι ο Κύριος του Φωτός Αιρέσεως (ημερινή γέννηση: Ήλιος & νυκτερινή: Σελήνη). Το Φως Αιρέσεως όμως οφείλει να βρίσκεται σε παραγωγικούς Τόπους του ωροσκοπίου, ήτοι σε κέντρα (1ος, 10ος, 7ος ή 10ος Τόπος) ή επαναφορές (2ος, 5ος, 8ος ή 11ος Τόπος). Αν σε ημερινή γέννηση βρίσκεται ο Ήλιος στον 9ο Τόπο και σε νυκτερινή η Σελήνη στον 3ο Τόπο, προβιβάζονται, διαφορετικά ο Κύριός τους δεν μπορεί να φέρει τον τίτλο του Οικοδεσπότου. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις, εξετάζουμε αν το εκτός Αιρέσεως Φως βρίσκεται σε κέντρο ή επαναφορά. Αν ούτε αυτό πληροί αυτήν την προϋπόθεση, τότε Οικοδεσπότης αναδεινύεται ο Κύριος του ωροσκόπου (Πηδαλιούχος). Αν π.χ. η γέννηση π.χ. είναι ημερινή και ο Ήλιος βρίσκεται στον Υδροχόο, σε κέντρο ή επαναφορά, Κύριός του είναι ο Κρόνος. Συνεπώς, Οικοδεσπότης του καραβιού είναι ο Κρόνος, ο οποίος καθορίζει τον προορισμό. Αν όμως σε ημερινή γέννηση ο Ήλιος βρίσκεται στον Υδροχόο και σε απόκλιμα (εξαίρεση στον 9ο Τόπο), τότε πρέπει να εξετάσουμε την Σελήνη αν πληροί αυτήν την προϋπόθεση. Σ΄αυτήν την περίπτωση, αν βρίσκεται σε κέντρο ή επαναφορά, ο Κύριός της αναδεικνύεται Οικοδεσπότης του ωροσκοπίου.

Την ποιότητα πλεύσεως ορίζει το ίδιο το Φως Αιρέσεως μέσω των Τριών Κυρίων της Τριπλότητάς του.

Εάν το ωροσκόπιο είναι ημερινό και ο Ήλιος βρίσκεται στην Πύρινη Τριπλότητα, τότε:

Πρώτος Κύριος είναι ο Ήλιος, Δεύτερος ο Δίας και Τρίτος (συμμέτοχος) ο Κρόνος.

Εάν βρίσκεται στην Γήινη Τριπλότητα:Πρώτη Κυρία είναι η Αφροδίτη, Δεύτερη η Σελήνη και Τρίτος (συμμέτοχος) ο Άρης.
Εάν βρίσκεται στην Αέρινη Τριπλότητα:Πρώτος Κύριος είναι ο Κρόνος, Δεύτερος ο Ερμής και Τρίτος (συμμέτοχος) ο Δίας.
Εάν βρίσκεται στην Υδάτινη Τριπλότητα:Πρώτη Κυρία είναι η Αφροδίτη, Δεύτερος ο Άρης και Τρίτη (συμμετέχουσα) η Σελήνη.

Εάν το ωροσκόπιο είναι νυκτερινό, εντοπίζουμε την Τριπλότητα της Σελήνης. Οι Τρεις Κύριοι της Τριπλότητας είναι ίδιοι με εκείνους της ημερινής γεννήσεως, με την διαφορά ότι ο Πρώτος παίρνει την θέση του Δευτέρου και ο Δεύτερος του Πρώτου, ενώ ο Τρίτος, ο συμμετέχων, παραμένει στην Τρίτη θέση. Π.χ.: Σελήνη στην Πύρινη Τριπλότητα: Πρώτος Κύριος ο Δίας, Δεύτερος ο Ήλιος και Τρίτος (συμμέτοχος) ο Κρόνος. Σελήνη στην Γήινη Τριπλότητα: Πρώτη Κυρία η Σελήνη, Δεύτερη η Αφροδίτη και Τρίτος ο Άρης κ.ο.κ.

Κατόπιν αξιολογούνταν το μέγεθος και η ταχύτητα προς τον προορισμό, αν δηλαδή ο προορισμός είναι γοργός και μακρύς, μέτριος ή μικρός (στάσιμος).

Ο ΣΥΝΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ:Συνοικοδεσπότης είναι ο Κύριος των Ορίων που καταλαμβάνει ο Οικοδεσπότης, ασκώντας χρέη επιβλέψεως και στηρίξεως του Οικοδεσπότου. Αν π.χ. Οικοδέσποινα είναι η Αφροδίτη ευρισκόμενη στις 4ο Λέοντος, καταλαμβάνει τα Όρια Διός, οπότε τον τίτλο του Συνοικοδεσπότου φέρει ο Δίας. Σ΄αυτήν την περίπτωση, την ατζέντα της ζωής καθορίζει η Αφροδίτη, και χρέη επιβλέψεως επί της ατζέντας της ασκεί ο Δίας.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)
Τέλος, Κύριος γεννήσεως είναι ο εκτελεστής της ατζέντας την οποία κατέχουν ο Οικοδεσπότης και Συνοικοδεσπότης. Πρωτίστως οφείλει ο υψοφήφιος πλανήτης που θα φέρει αυτόν τον τίτλο
να πληροί όλες τις τέσσερεις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι ορατός, δηλαδή να απέχει από τον Ήλιο >15ο.
2. Να είναι ορθόδρομος, δηλαδή από την στάση ορθοδρόμησης μέχρι την στάση αναδρομής.
3. Να βρίσκεται σε κέντρο (1ο, 10ο, 7ο ή 4ο Τόπο) ή επαναφορά (2ο, 5ο, 8ο ή 11ο Τόπο).
4. Να έχει έστω μια από τις διακυβερνήσεις του, δηλαδή να βρίσκεται στην κατοικία, ύψωμα (έξαρση), Τριπλότητα ή Όριά του ή έστω συναιρέτη του.

Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, Κύριος Γεννήσεως (ωροσκοπίου) αναδεικνύεται ο πλανήτης που βρίσκεται υψηλότερα στην παρακάτω λίστα υποψηφίων:

1. Πλανήτης στον Πρώτο Τόπο ή και στα Όρια της ανατέλλουσας μοίρας (ωροσκόπου).
2. Ο Πηδαλιούχος (Κύριος ωροσκόπου).
3. Ο Οικοδέκτωρ (Κύριος) της Σελήνης (κάτοχος του καραβιού).
4. Ο Κύριος του Δεκάτου Τόπου.
5. Ο Κύριος του Κλήρου της Σελήνης (Τύχης).
6. Πλανήτης σε Επίφαση ή Δορυφόροι (~15ο γύρω από τον Ήλιο)
7. Πλανήτης στην 2η Στάση (ορθοδρόμηση).
8. Ο Κύριος των Ορίων της Προγενέθλιας Συζυγίας (ο μηχανικός/κατασκευαστής του καραβιού/ζωής).

Όπως βλέπουμε λοιπόν, η ναυτική αλληγορία είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα τεχνική γενικού προσδιορισμού της ποιότητας και πορείας του ανθρώπου στις θάλασσες και τα λιμάνια της ζωής. Το πάντρεμα λοιπόν του Ελληνικού Ορθού Λόγου με τον Ποιητικό, Συμβολικό Λόγο, παράγουν ένα άριστης ποιότητας έργο, διαφωτίζοντας τον προορισμό ζωής, ενώ ταυτοχρόνως ικανοποιούν τον νου (Ορθός Λόγος) και την καρδιά (Ποιοτικός Λόγος).

Widgets Magazine
Προηγούμενο άρθροΗ Αφροδίτη στην Παρθένο από 20/9
Επόμενο άρθροΑυτό το παράξενο ον, ο Ζυγός
Γεννήθηκα το 1964 στο Βέλγιο και εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα το 1978. Αποφοίτησα από το Λύκειο το 1982 και επέστρεψα στο Βέλγιο για τριετείς σπουδές στην Ακαδημία Ψυχολογίας της Αντβέρπης (Akademie voor Psychologie, Antwerpen), όπου και παράλληλα ήλθα σε επαφή με την σύγχρονη ψυχολογική Αστρολογία. Την ίδια περίοδο ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Ολλανδική, Γερμανική και Αγγλική γλώσσα, τις οποίες και διδάσκω. Συστηματικά σχολούμαι με την συμβουλευτική αστρολογία από το 1985 και από το 1994 ξεκίνησα να αρθρογραφώ σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες (περιοδικό Madame Figaro, εφημερίδα Δείκτης και από το 2003 έως το 2008 συνεργάστηκα αρχικά με το περιοδικό Astromania και έπειτα με το περιοδικό ‘Ωροσκόπιο’). To 2002 εκδίδω το πρώτο αστρολογικό ημερολόγιο ‘Λεωφόροι των Πλανητών, Οδηγοί της Ζωής’ και το 2004 το βιβλίο με τίτλο ‘Πρόσκληση σε Αστρολογικό ...Συμπόσιο’, ενώ το 2005 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρχέτυπο εκδίδω το βιβλίο με τίτλο: ‘Η Ιερή Τέχνη της Αστρολογίας και οι Αρχαίοι Έλληνες Θεοί’. Από το 2011 διδάσκω αστρολογία και από το 2013 ήλθα σε επαφή με την Ελληνιστική Αστρολογία, την οποία πλέον εφαρμόζω πρακτικά στις αναλύσεις μου. Μέσα στο 2017 ξεκίνησα τη σύγγραφή του καινούριου έργου μου πάνω στην Ελληνιστική Αστρολογία, ορμώμενος από το πλουσιότατο και ανεξάντλητο υλικό της πλέον λαμπρής περιόδου της ιστορίας της Αστρολογίας, η οποία συνδυάζει την κλασική ελληνική φιλοσοφία με τον μυστικισμό της Ανατολής. Αποτελεί μια προσωπική προσπάθεια και συνάμα φιλοδοξία να αναδείξω την αξία ενός ξεχασμένου, αλλά παράλληλα σημαντικότατου τμήματος της αστρολογίας της περιόδου μεταξύ του 3ου π.Χ και 7ου μ.Χ. αιώνα, η οποία είναι άλλωστε και η μητέρα της σύγχρονης μορφής της. Η αναβίωση της Ελληνιστικής Αστρολογίας σε διεθνές επίπεδο είναι γεγονός και θεωρώ πως το ελληνικό κοινό έχει κάθε λόγο και δικαίωμα να έλθει σε επαφή με την πολιτιστική του παράδοση και να γνωρίσει τη δύναμη και αξία της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here